برد آردوینو Arduino Tiny LilyPad

500,000ریال

برد آردوینو Tiny LilyPad کوچک شده برد آردوینو LilyPad بوده و بیشتر برای کار با led در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. میکروکنترلر به کار رفته در این پلت فورم ATtiny 85 می باشد.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه