برد آردوینو Arduino UNO R3

1,150,000ریال

برد آردوینو Uno یک پلتفرم میکروکنترولر  بر پایه ATmega328 می باشد

این مدل تمام شده است

تولیدکننده