برد آردوینو پرو مینی BAITE با پردازنده ATmega328P-MU

709,000ریال

این محصول نسخه ی حرفه ای ARDUINO PRO MINI با پردازنده ATmega328P-MU است.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده